مقاله ابهام؛ در ابهام پذيري کارآفرينان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1384 در رشد فناوري از صفحه 44 تا 49 منتشر شده است.
نام: ابهام؛ در ابهام پذيري کارآفرينان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابهام
مقاله ابهام پذيري
مقاله کارآفرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدآقايي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله سعي دارد با تفکري واگرا و کارآفرينانه به يکي از ويژگي هاي روانشناختي بارز کارآفرينان يعني “تحمل ابهام” بپردازد. نويسنده در اين مقاله اين ويژگي را از زواياي مختلف به سبک کارآفرينان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. به عبارت ديگر نويسنده قصد دارد به سبک فکري کارآفرينان با موضوع برخورد کند؛ يعني نه چيزي را به سادگي قبول کند و نه آن را به سرعت رد کند، بلکه آنقدر موضوع را از ديدگاه هاي مختلف بررسي نمايد تا به يک بينش کامل دست يابد. اين هدف زماني ميسر مي شود که ديگر نمي تواند به سادگي و به روش هاي رايج و کلامي، بينش به دست آمده را اثبات کند يا به ديگران انتقال دهد.
در اين مقاله سوال هايي درباره مفهوم تحمل و ابهام و شرايط پذيرش يا رد آن توسط کارآفرينان مطرح مي شود که در ادبيات کارآفريني کمتر به آن پرداخته شده است. اين سوالها کمک مي کند خواننده با زواياي تاريک کارآفريني بيشتر آشنا شود و کارآفرينان را بهتر بشناسد. نويسنده در اين مقاله تاکيد مي کند که نمي تواند به تمام سوالهاي مطرح شده پاسخ دقيق و قاطعي بدهد؛ بلکه قصد دارد با طرح اين سوال ها و بحث و بررسي آنها، علاقه مندان را براي تحقيق بيشر تشويق نمايد.
بطور کلي مي توان گفت مطالعه اين مقاله احتياج به تحمل ابهام دارد. افرادي که منتظرند پاسخ واضحي دريافت کنند، ممکن است اينگونه انتقاد کنند که اين مقاله نه تنها موضوع تحمل ابهام کارآفرينان را روشن نساخته، بلکه آن را مبهم تر کرده است. به همين دليل عنوان مقاله “ابهام در ابهام پذيري کارآفرينان” انتخاب شده است.