سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن حبیب آگهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد بخش عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله راهکاری به منظو راجرای بهینه سازه های ترکیبی به همراه مدلی خاص برای اتصال خمشی تیر به ستون در این سازه ها پیشنهادشده است و رفتار لنگر – دوران اتصال به کمک روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش فراهم آوردن امکان استفاده حداکثر از مزایای ذاتی سازه های ترکیبی در مقایسه با سازه های رایج به منظور کاهش تلفات زلزله بوده است. سختی زیاد اتصال پیشنهادی و رفتار مطلوب آن در کنار تسهیل اجرای سازه با روش در نظر گرفته شده از جمله نتایج این تحقیق در راستای ارتقاء تکنولوژ ی ساخت موجود درکشور به شمار می آیند.