سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد غفارزاده – پژوهشگاه نیرو
مهدی کاوسیان – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که مراکز کنترل شبکه برق با آن مواجه هستند، ایجاد اتصال بین سیستمهای نرم افزاری SCADA 1 و نرم افزارهای مدیریت شبکه نظیر GIS 4 و DMS 3 ،EMS 2
می باشد . به دلیل بالا بودن هزینه این سیستمهای نرم افزاری و محدود بودن بودجه شرکتهای برق، معمولاً تهیه و نصب آنها در چندین مرحله و در قالب پروژه های مجزا انجام می شود . علاوه
بر این با پیشرفت سیستمها، همیشه نیازهای جدیدی برای نصب ماژولهای نرم افزاری جدید حاصل می شود . با توجه به دشواری اتصال پذیری 5 و ایجاد ارتباط بین محصولات شرکتهای مختلف،
لزوم استاندارد بودن مدل داده ها و مکانیزم دسترسی به آنها در این سیستمهای نرم افزاری مطرح می گردد به گونه ای که پیمانکاران و مشاوران بتوانند در پروژه های بعدی قابلیت انتخاب مناسبی از محصولات را داشته باشند .ما در این مقاله به بررسی مکانیزمها و تکنولوژیهای مدرن در زمینه اتصال پذیری و ایجاد ارتباط بین ماژولهای نرم افزاری پرداخته و سپس استانداردهای مطرح در زمینه اتصال نرم افزارهای SCADA و نرم افزارهای مدیریت شبکه برق نظیرGIS و DMS ،EMS را معرفی کرده و در پایان راهکارمناسب جهت انتخاب و پیاده سازی این استانداردها را ارائه
می نماییم .