سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی اصغر سبزی – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر
سعید کارگر – کارشناس مهندسی جوش نیروگاه اتمی بوشهر
مجید نوروزی – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی راکتور
مهدی لطفی نژاد – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر

چکیده:
با توجه به توسعه و رشد روز افزون تکنولوژی، همگام با صنعتی شدن جوامع بشری، صنعت معضلات مختص خود را به همراه داشته است. یکی از این معضلات که در حوزه ی فعالیت کارشناسان HSE می باشد، عوامل شیمیایی، از جمله عوامل شیمیایی آلاینده های ناشی از جوشکاری و فرآیندهای مشابه آن مانند برشکاری است. در فرآیند جوشکاری انواع گازها و فیومهای فلزی تولید می شود که تولید این فیوم ها و گازها به یکسری عوامل مانند نوع جوشکاری، الکترود جوشکاری، محیط جوشکاری، قطعه جوشکاری و … بستگی دارد. در صورت تولید بیش از حد مجاز این آلاینده ها فرد می تواند دچار بیماری های ریوی شده و در نتیجه از کار افتاده شود.در این پروژه جوشکاری برق با الکترود E6013 در شرایط مکانی و آب هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است