سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهلا اشرف جو – دانشجوی ک
کمال احمدی – عضو هیئت علمی بخش گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرما
آسیه سالاری – دانشجوی ک
مریم تکلوزاده – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

کنه تارتن دو نقطه ای )Tetranychus urticae Koch تجارت به شدت پلی فاژ است. این کنه به بیش از 960 گل گیاه مختلف حمله می‌کند و باعث خسارت یک کیسه محصولات کشاورزی می‌شود. کنترل شیمیایی یک روش معمول مدیریتی که در کنترل این کنه هاست. به حال مقاومت حشرات آفت کش و محققین را به سمت یافتن یک روش جدید در کنترل T. urticae هدایت می‌کند. در این زمینه آفت کش نه با منشأ گیاهی مفید به نظر می‌رسد آن‌ها معمولاً دوام کوچکی روی گیاه داشت و به طور قابل ملاحظه‌ای انتخابی اند. آزمایشات پس دانشمندان نشاندهنده عظمت علی عصاره گل همیشه بهار Calendula officinalis روی موجودات زنده مختلف است. در این آزمایش اثرات دور کنندگی عصاره اتانولی C. officinalis در مقابل T. urticae در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در دیوارها ساده اتانولی دانه گل همیشه بهار (به غلظت mg/ml 20 ) و در شاهد ( اتانول 95%) با استفاده از تکنیک spraying bioassay به کار رفت. نتایج موید توزیع غیر یکنواخت کنه ها دو قسمت تیمار شده و نشده بلکه بود. در طی روز دوم و سوم آزمایش در صد تلفات روزانه ما ده‌ها روی قسمت تیمار شده بلکه با عصاره اتانولی اساساً بیشتر از قسمت تیمار نشده بود. تعداد کل تخم‌های گذاشته شده روی قسمت شاهد به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از قسمت تیمار شده با سر اتانولی پود.