مقاله اثرات کالبدي ساختمان هاي صنعتي بر گسترش شهري در ايران «نمونه موردي : پالايشگاه تهران و منطقه مسکوني باقرشهر» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در باغ نظر از صفحه 43 تا 54 منتشر شده است.
نام: اثرات کالبدي ساختمان هاي صنعتي بر گسترش شهري در ايران «نمونه موردي : پالايشگاه تهران و منطقه مسکوني باقرشهر»
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه شهري
مقاله ساختمان هاي صنعتي
مقاله اثرات کالبدي
مقاله صنايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه صنايع خصوصا پس از انقلاب صنعتي موجب پديد آمدن ساختمان هاي صنعتي (کارخانجات صنعتي) متعددي در حاشيه شهرها شده است. کارخانجات صنعتي با اينکه عمدتا به منظور تامين نيازهاي نسل بشر ساخته مي شوند، اما عوارضي را نيز به همراه دارند و علي رغم اينکه ضرورتا در خارج از شهرها ساخته مي شوند، با اين حال، گسترش شهري را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند. اين مقاله به بررسي اثرات کالبدي ساختمان هاي صنعتي بر گسترش شهري در ايران مي پردازد. به دليل ماهيت موضوع، تحقيق حاضر يک پژوهش ميان رشته اي بوده و جهت رسيدن به هدف از راهبردهاي ترکيبي استفاده شده است؛ ابتدا با روشي کتابخانه اي، تاريخچه مختصري از تحولات شهري در ارتباط با توسعه صنايع و پديدار شدن ساختمان هاي صنعتي ارايه مي شود. سپس از طريق مطالعه اسناد و نقشه ها و با روشي مقايسه اي، گسترش شهري تهران با توجه به موقعيت ساختمان هاي صنعتي اطراف آن بررسي مي گردد. در ادامه از طريق انتخاب يک جامعه آماري نمونه (پالايشگاه تهران و منطقه مسکوني باقرشهر) و انجام مطالعات ميداني به روش پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده در اين نمونه موردي، ميزان تاثيرگذاري ساختمان هاي صنعتي در توسعه شهري منطقه مورد نظر سنجش مي گردد. سرانجام با يک روش تحليلي اين نتيجه به دست مي آيد که ساختمان هاي صنعتي و کارخانجات که عمدتا در خارج از شهرها ساخته مي شوند، در عين اينکه شاخصه هاي جديد شهري به حساب مي آيند، اثرات اجتناب ناپذيري بر توسعه شهري و زندگي مردم نيز مي گذارند. در خاتمه نيز پيشنهادهايي براي معماران و شهرسازان در جهت کاهش اثرات مخرب احداث ساختمان هاي صنعتي بر توسعه شهري ارايه خواهد شد.