مقاله اثرسنجي طرحهاي تحقيقات مشارکتي (FSR) از ديدگاه دامداران روستايي شهرستان گلپايگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1386 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 60 تا 73 منتشر شده است.
نام: اثرسنجي طرحهاي تحقيقات مشارکتي (FSR) از ديدگاه دامداران روستايي شهرستان گلپايگان
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرسنجي
مقاله مشارکت
مقاله نظام تحقيقات مزرعه اي
مقاله دامداران
مقاله گلپايگان
مقاله ترويج نتايج تحقيقات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي حيدرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و گسترش تحقيقات در بخش کشاورزي، روشها و راهکارهاي جديدي، به ويژه در زمينه هاي کاربردي، براي اثربخش کردن فعاليتهاي پژوهشي و انتقال صحيح، سريع و به موقع نتايج آن به جامعه بهره بردار و توليد کننده را مي طلبد. از جمله اين روشها، سيستم تحقيقات مزرعه اي است. نوع تحقيق توصيفي و علي است که از طريق روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات لازم جمع آوري شده است. جامعه آماري اين تحقيق، خانواده هاي روستايي بودند که طرحهاي تحقيقاتي مشارکتي در دامداري آنان اجرا مي شد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد مناسب نمونه انتخاب شد (75 خانوار).
نتايج تحقيق نشان داد که انجام تحقيقات مشترک (در دامداري روستاييان) در روستاهاي منطقه، اثرات مثبت فراواني را در زمينه هاي انتقال فناوري جديد به دامداران و تامين برخي نيازهاي علمي، بهداشتي و مشاوره اي آنان داشته است. همچنين نتايج يافته هاي تحقيقاتي را خود روستاييان با سرعت بيشتر و شکل بهتري به ديگر خانوارهاي روستايي انتقال داده اند. هدفمند شدن و تقاضا محور شدن تحقيقات و همچنين آشنايي محققان با مشکلات جامعه بهره بردار (به عنوان پروژه هاي تحقيقاتي براي آينده) از ديگر نتايج اين تحقيق بوده است.