سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فرزانه علی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
عبدالمحمد قائدی –
اسدالله ملک زاده –

چکیده:
هدف ازاین تحقیق بررسی عملکرد غشاء اولترافیلتراسیون برای محاسبه مقدارشارعبوری و حذف ذرت معلق TDS کدورت و میکروارگانیسم ها ازآب معدنی میباشد جهت انجام این پژوهش فشارهای 3و5و7و9bar و دماهای 15و20و25و30 درجه سانتیگراد اعمال شد و تغییرات PH درمقادیر 3و5و7و9 مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزایش فشارمیزان آب عبوری و رشدمیکروارگانیسم ها افزایش و میزان حذف کدورت و TDS کاهش پیدا می کند با افزایش دما و میزان آب عبوری و رشدمیکروارگانیسم ها افزایش و همچنین میزان حذف کدورت و tDS کاهش یافت با افزایش PH میزان آب عبوری و رشدارگانیسم ها افزایش و میزان حذف TDS کاهش یافت اما افزایش PH برمیزان کدورت تغییرات محسوسی وارد نکرد.