مقاله اثرهاي مكاني در تعيين مقدار راكتيويته و كاربرد مدل نقطه اي در راكتورهاي قدرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 35 تا 42 منتشر شده است.
نام: اثرهاي مكاني در تعيين مقدار راكتيويته و كاربرد مدل نقطه اي در راكتورهاي قدرت
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راكتورهاي قدرت
مقاله واكنش پذيري
مقاله وابستگي فضايي
مقاله سينتيك راكتور
مقاله معادلات سينتيك
مقاله شبيه سازي
مقاله مدل هاي رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بالاكين ايگور
جناب آقای / سرکار خانم: ولكو يوري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تعيين روشي است كه به وسيله آن بتوان راكتورهاي بزرگي هم چون VVER1000 را با مدل نقطه اي توصيف كرد و معادلات سينتيك نقطه اي را در آن ها به كار برد. با اين روش مي توان مقدار راكتيويته درون قلب راكتور را در حالت هاي گذرا با دقت بسيار خوبي به صورت لحظه اي بدون آن كه بزرگي و ابعاد راكتور تاثيري در معادلات سينتيك راكتور و مقدار راكتيويته اندازه گيري شده داشته باشد، تعيين نمود. در اين طرح نشان داده شده است كه در راكتورهاي بزرگ چنان چه در هر لحظه از زمان شار نوتروني درون قلب را برابر با شار بيشينه موجود در قلب راكتور در آن لحظه در نظر بگيريم، مي توان راكتور را به صورت يك نقطه در نظر گرفت كه شار نوتروني آن фmax است. در اين پژوهش به بررسي طرح هاي ديگري هم كه به وسيله آن ها بتوان راكتور را به صورت نقطه اي در نظر گرفت پرداخته شده و با طرح شار بيشينه مقايسه و نشان داده شده است كه طرح شار بيشينه دقيق ترين و كاربردي ترين روش براي تقريب زدن يك راكتور با مدل نقطه اي مي باشد.