سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
سعید معدنی – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رضا اکبری – معاون اداره کل نگهداری راه و ابنیه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

چکیده:
پلهای رودخانهای سازههایی با اهمیت بالا و حیاتی مخصوصاً در زمانهای وقوع بلایا و حوادث غیر مترقبه هستند. در این میان بررسی و پایش سلامت و صحت عملکرد پل ها در طول عمر دوره سرویسدهی آنها اهمیت ویژهای دارد. یکی از تهدیداتی که این قبیل پل ها را مورد هدف قرار می دهد، آبشستگی پایه پل ها است. این موضوع می تواند منجر به تغییر مشخصات دینامیکی و عملکرد سازه گردد. در این خصوص سهم تغییر در مشخصات دینامیکی روسازه می تواند یکی از موضات چالش برانگیز در پدیده آبشستگی باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل به هنگام شده یک پل بتنی دو دهانه تغییر مشخصات دینامیکی عرشه بر اثر وقوع آبشستگی در عمقهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و بر این اساس ارتباط میان عمق آبشستگی و تغییر مشخصات دینامیکی روسازه مشخص می گردد. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد وقوع پدیده آبشستگی در عمق های مختلف می تواند تاثیر متفاوتی را در تغییر مشخصات دینامیکی سازه داشته باشد.