سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد تقی خرسندی – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی
فرامرز هرمزی – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی
علی حقیقی – سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله اثر ابعاد پخش کننده بر جریان دوفازی گاز – مایع در یک برج حباب مکعبی شکل مورد مطالعه قرار گرفته است . مدل دوفازی اولر – اولر در حالت سه بعدی جهت شبیه سازی جریان به کار رفته و از مدل استاندارد k-e جهت بیان تلاطم موجود در فاز پیوسته استفاده شده است . نتایج حاصله از این روش با نتایج آزمایشگاهی فلگر (Pfleger et al.1999) که از طریق جریان سنجی لیزر داپلر انجام شده است، مورد مقایسه قرار گرفته است . بین مقادیر آزمایشگاهی و محاسباتی سرعت لحظ های و میانگین بلند مدت زمانی در نقاط خاص تطابق مشاهده شده است . ضمن آن که پخش کننده های کوچکتر، نتایج دقیق تری را ارائه داده است.