سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک قلی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تهران
عارف درودی – استادیار گروه قدرت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

سوئیچ های انتقال استاتیک با سنجش کیفیت ولتاژ منبع ، بارهای حساس را بین دو فیدر توزیع سوئیچ می کنند . در این مقاله عملکرد سوئیچ انتقال استاتیک که در معیار شبیه سازیIEEEبه عنوان STS-1 معرفی شده در هنگام وقوع حالات گذرا و اتصال کوتاه سمت بار مورد بررسی قرار گرفته است . شبیه سازی شبکه توزیع بر اساس شبکه توزیع استانداردIEEEانجام پذیرفته است . با انجام شبیه سازی شرایط واقعینشان داده می شود که الگوریتم STS-1 برای حالات گذرا به خوبی عمل کرده اما در زمان وقوع اتصال کوتاه در سمت بار دچار مشکل شده و باعث خطای عمل کرد STS می گردد . در ادامه روشی برای حذف این وضعیت پیشنهاد داده می شود