سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه عطازادگان – راضیه عطآزادگان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش الکتروسرامی
بابک هاشمی – دکتر بابک هاشمی استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از انجام این آزمایشات ساخت یک سنسور گازی قرصی شکل حساس به گاز مونو اکسید کربن (CO) می باشد ترکیب اصلی سنسوردی اکسید قلع (SnO2) است. اثر افزودن اکسید روی (ZnO) و ایجاد کامپوزیت ZnO-SnO2 همچنین اثر تغییر سایز ذرات SnO2 مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه این تغییرات حساسیت به گاز سنسور به شدت افزایش می یابد. حساسیت سنسور با تغییرات مقاومت الکتریکی مشخص می شود.