سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روح الله جلالی – گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ضریب رفتار یک مخزن هوایی بتنی با پایه لوله ای با یک روند جدید که اثرات برشی را بعداز تحلیل سازه درنظر می گیرد محاسبه می شود. ابتدا با انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی با PGA فزاینده منحنی های ظرفیت دینامیکی سازه محاسبه شده و ضریب رفتار در این حالت بدون اثر برش محاسبه می گردد. سپس بر اساس روباط ارایه شده توسط محققان مختلف، منحنی ظرفیت برشی سازه نیز بدست می آید. با تقاطع این دو منحنی، نقطه عملکرد سازه محاسبه شده و ضریب رفتار متناظر با این نقطه نیز محاسبه می گردد. در نهایت تاثیر در نظر گرفتن اثرات برش بر روی ضریب رفتار سازه مورد بحث قرار خواهد گرفت .