مقاله اثر توسعه ساختار بر افزايش صادرات توت فرنگي استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه 43 تا 64 منتشر شده است.
نام: اثر توسعه ساختار بر افزايش صادرات توت فرنگي استان کردستان
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه ساختار
مقاله پايانه صادراتي
مقاله ماتريس تحليل سياستي
مقاله مزيت نسبي
مقاله هزينه منابع داخلي
مقاله توت فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح ساختار و توسعه زيرساخت ها در بخش کشاورزي باعث ايجاد شرايط مناسب جهت بهره برداري بهتر از عوامل توليد سنتي مانند نيروي کار، سرمايه و فناوري مي شودو لذا يک عامل بالقوه رشد در اين بخش به حساب مي آيد. استان کردستان که در توليد توت فرنگي مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است، به دليل سنتي بودن زيرساخت ها و روشهاي بازاررساني(ضايعات 35 درصدي) نتوانسته است از اين فرصت طبيعي در جهت افزايش درآمد کشاورزان استفاده كند و به رغم قيمت نازل محصول در فصل برداشت قادر به صادرات آن نبوده است. بنابراين، در جهت رفع اين مشکل، بودجه لازم جهت انجام مطالعات اوليه احداث پايانه صادراتي محصولات کشاورزي در استان کردستان تامين شد. در اين تحقيق با استفاده از روش ماتريس تحليل سياستي (PAM)، آثار سياستهاي حمايتي دولت در احداث پايانه صادراتي و حمايت از بازار عوامل توليد در چهار سناريو بررسي و مقايسه شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه استان کردستان گرچه در توليد توت فرنگي داراي مزيت نسبي است، ولي احداث پايانه به عنوان زيرساخت تخصصي حمل و نقل صادراتي،ضمن توسعه صادرات، آثار مثبت و قابل ملاحظه اي بر مزيت نسبي و درآمد کشاورزان خواهد داشت. لذا احداث پايانه صادراتي محصولات كشاورزي قويا توصيه مي شود.