سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
روح اله یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا..آملی
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا بنی هاشمی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:
در سالهای اخیر، استفاده از جداگرهای لرزه ای بدلیل کاهش همزمان تغییرمکان بین طبقه ای و شتاب طبقات، برای طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین، تحقیقات وسیعی پیرامون لزله های نزدیک گسل و اثرمولفه قائم زلزله اغاز شده است دراین پژوهش، 3 نوع قاب خمشی فولادی 3 8 و 11 طبقه، جداساز ی شده با ، جداساز پاندولی اصطکاکی 1 و پایه ثابت، همزمان تحت مولفه ها ی افقی و قائم ، همجنین مؤلفه افقی نگاشت ها ی نزدیک گسل قرار گرفته اند. با استفاده از نرم افزار SAP2000 ، تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی، انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدند. اثر مؤلفه قائم زلزله، بر پاسخ های لرزه ای برش پایه، نیروی برکنش ، شتاب و جابجا یی نسبی طبقات، بخصوص در قابهای جداسازی شده پایه، متفاوت بوده است. ا ین مولفه، بیشترین تاثیر را در پاسخهای جهت قائم دارد. مؤلفه قائم در قاب 8 طبقه، عکس العمل فشاری پایه را، در حالت پایه ثابت، حدود 64 % و حالت جداسازی شده، بیش از 15 % کاهش داده است. لذا، اعمال مولفه قائم زلزله و بررسی اثرات آن و بخصوص برای ساختمان های خاص، حائز اهمیت بوده و وجود این بحث در آیین نامه ضروری بنظر می رسد.