مقاله اثر رفاهي خروج مهاجران خارجي بر سياست نان ارزان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه 1 تا 13 منتشر شده است.
نام: اثر رفاهي خروج مهاجران خارجي بر سياست نان ارزان در ايران
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجران
مقاله سياست نان ارزان
مقاله هزينه هاي دولت
مقاله مازاد رفاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، بررسي اثر رفاهي خروج مهاجران بر مازادهاي مصرف کنندگان، توليد کنندگان، ماليات دهندگان و هزينه هاي دولت در بازار گندم (نان) ايران است. براي بررسي اثر رفاهي ناشي از سياست قيمت تضميني و يارانه مصرف نان توسط دولت از دو الگوي نموداري و تجربي در چارچوب ره يافت مقايسه ايستا استفاده شد. با مقايسه نتايج به دست آمده قبل و بعد از خروج مهاجران در سال 1380، ميزان تغيير رفاه ناشي از اين سياست برآورد شد. هزينه هاي دولت و زيان اجتماعي به ترتيب 573.3 و 474.4 ميليارد ريال کاهش و رفاه ماليات دهندگان 688.0 ميليارد ريال افزايش نشان مي دهد.