سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس
فیروز کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک- دانشگاه تربیت مدرس
توحید سعید – دانشجوی دکتری متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مزایای جوشکاری همزن اصطکاکی FSW) در آلومینیم، منیزیم ، مس وآلیاژهای آنها سبب شده که تمایل تحقیقاتی قابل ملاحظهای درباره به کارگیری این فرایند در فولادها به وجود آید. به عنوان یکی ازکارهای اساسی در دنیا و اولین تجربه کشور درباره جوشکاری همزن اصطکاکی فولادها ، در این مقاله تأثیر سرعت جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستن یتی بررسی شد ه است نمونههای فولاد 304 به ضخامت2mm در سرعت چرخش 400rpm و سرعتهای خطی 50 و100و150mm/min جوشکاری شدند . مشاهدات ریزساختاری نشان داد که دانه ها در ناحیه همزده جوش بسیار ریز شده اند و اندازه آنها در حدود4-2μm میباشد. از طرف دیگر سختی این ناحیه نسبت به فلز پایه افزایش مییابد. این نتایج وقوع تبلور مجدد دینامیک را در ناحیه همزده جوش تأیید میکند. همچنین آزمایشات کششی و شکست نگاری آنها، مشخص کرد که غیر از سرعت جوشکاری mm/min150 به دلیل ایجاد عیوب حفره و شیار در جوش)، در دو سرعت دیگر شکست در فلز پایه اتفاق میافتد