سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدهادی آقاجانی دلاور – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و جهاد کشاورزی مازندران
فاطمه حسنی امیری – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و جهاد کشاورزی مازندران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پنبه دانه بر فراسنجه های خونی در جیره بره های پرواری زل مازندران آزمایشی با سطوح مختلف از پنبه دانه شامل صفر، 4و8و16درصد در جیره غذائی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی انجام شد.دام ها در جایگاه های گروهی نگهداری شدند و پس از اعمال یک دوره عادت دهی به جیره های آزمایشی به مدت 14 روز، آزمایش اصلی برای 75 روز ادامه یافت. نتایج آزمایش های مربوط به فراسنجه هایخونی شامل گلوگز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید، کلسیم، فسفر، پتاسیم، آلبومین و پروتئین تام نشان دهنده عدم وجوداختلاف معنی داری در بین جیره های غذایی و نشان دهنده عدم ایجاد مشکل در پروار دامها بود. به طور کلی به نظر می رسد بهتر باشد در تنظیم جیره های غذایی از سطح 16 % ضایعات کنجد استفاده گردد