سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نجف فیلوندی – دانشآموخته دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم مسئول مکاتبات
حمید صادقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، گروه زیستشناسی

چکیده:
اسفناج (oleraceae L. Spinacea) از تیره Chenopodiaceae، از مهمترین سبزی های برگی است که به صورت تازه و یا فرآوری شده مصرف می شود. این گیاه دارای ارزش غذایی بالایی می باشد، به طوری که در بین اغلب میوه ها و سبزی های رایج، غنی از انواع ویتامین ها و عناصرمعدنی می باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای آلی بر عملکرد اسفناج رقم خاردار، (Spinacea oleracea var spinosa)، بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و میزان عملکرد گیاه اسفناج، تعداد برگ، سطح برگ و میزان کلروفیل برگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 13تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد استفاده شامل شکل غنی شده کمپوست، کودگاوی و گوسفندی با سطوح کودی ( صفر، 10، 20، 40 و 50 تن در هکتار) بودند. نتایج حاصل از اثرات تیمارهای مختلف بر فاکتورهای اندازه گیری شده در گیاه اسفناج خاردار، نشان داد که تیمار50 تن در هکتار کودگاوی، در مورد تمامی صفات، دارای حداکثر کارایی بوده است، درحالی که در مورد تیمار شاهد، مشخص شد که در مورد سایر صفات، کمترین تأثیر را دارا می باشد.