مقاله اثر شير بر چگالي استخواني دختران جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه 52 تا 57 منتشر شده است.
نام: اثر شير بر چگالي استخواني دختران جوان
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکي استخوان
مقاله چگالي استخوان
مقاله شير
مقاله دختران جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سيده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علميه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مشخص شده است که مصرف شير در طولاني مدت براي سلامت استخوان، به ويژه براي جامعه ايراني که سرانه مصرف شير کم است، مفيد مي باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير تغذيه با شير بر چگالي استخواني دختران جوان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1387 بر روي 20 نفر از دختران غير ورزشکار چاق و لاغر انجام شد. ابتدا، چگالي استخواني، فسفر و کلسيم سرم هر فرد در آزمايشگاه اندازه گيري شد. سپس هر دو گروه 2 ليوان شير با چربي 1.5 درصد (600 ميلي گرم کلسيم)، 3 روز در هفته و به مدت دو ماه دريافت کردند. اندازه گيري ها پس از دو ماه تكرار و داده ها با آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه تحليل شدند
يافته ها: چگالي استخواني در هر دو ناحيه ران و ستون فقرات در هر دو گروه بعد از 2 ماه، افزايش معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، دختران چاق و لاغر مي توانند خطر ابتلا به پوکي استخوان را با مصرف مداوم شير کاهش دهند.