مقاله اثر ضدقارچي چند اسانس گياهي بر بيماريهاي پس از برداشت ميوه توت فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهش و سازندگي از صفحه 54 تا 60 منتشر شده است.
نام: اثر ضدقارچي چند اسانس گياهي بر بيماريهاي پس از برداشت ميوه توت فرنگي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس هاي گياهي
مقاله اثر ضدقارچي
مقاله زيره سبز
مقاله رازيانه
مقاله بيماري هاي پس از برداشت
مقاله توت فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي اثر اسانس گل هاي اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، بذور رازيانه (Foeniculum vulgare) و زيره سبز (Cuminum cyminum) و پيکره رويشي نعناع فلفلي (Mentha piperita) روي قارچ هاي عامل پوسيدگي و کپک زدگي پس از برداشت ميوه توت فرنگي شامل Botrytis cinerea، Aspergillus niger و Rhizopus stolonifer در محيط کشتPDA نشان داد که اسانس هاي رازيانه و زيره سبز داراي فعاليت ضدقارچي بالايي بوده و در غلظت 1500 ميکروليتر در ليتر براي آزمايش در شرايط in vivo انتخاب گرديدند. نتايج روي ميوه هاي مايه زني شده با سوسپانسون 1X105 اسپور قارچ درميلي ليتر آب مقطر استريل نشان داد که اسانس زيره سبز نسبت به رازيانه در کنترل قارچ هاي R. stolonifer و B. cinereaروي ميوه توت فرنگي موثرتر است اما در مورد قارچ A. niger تفاوت چنداني در فعاليت بازدارندگي هر دو اسانس مشاهده نشد. هر دو اسانس به روش غوطه وري، باعث کمترين پوسيدگي و کلونيزاسيون قارچي توسط A. niger روي ميوه شدند. همچنين محلول پاشي اسانس زيره سبز در کنترل A. niger روي ميوه تاثير قابل ملاحظه اي نشان داد. اسانس زيره سبز به روش غوطه وري در کنترل پوسيدگي خاکستري ميوه توت فرنگي بيشتربن تاثير را نشان داد و با قارچ کش تيابندازول (5/1 در هزار) به روش غوطه وري در يک گروه آماري قرار گرفت در صورتيکه اسانس زيره سبز به روش محلول پاشي روي ميوه در کنترل بيماري ناشي از R. stolonifer موثرتر بود.