مقاله اثر عصاره هيدروالکلي برگ گياه زيتون بر ميزان آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز سرم در موش هاي صحرايي مسموم شده توسط تتراکلريدکربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در دانش زيستي ايران از صفحه 1 تا 7 منتشر شده است.
نام: اثر عصاره هيدروالکلي برگ گياه زيتون بر ميزان آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز سرم در موش هاي صحرايي مسموم شده توسط تتراکلريدکربن
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله سم زدايي
مقاله کبد
مقاله موش صحرايي
مقاله آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز
مقاله آنزيم آلانين آمينوترانسفراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي تهراني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيتون (Olea europeae L.) درختي است که در طب سنتي به عنوان عامل محافظت کننده کبدي و آنتي اکسيدان استفاده مي شود. در تحقيق حاضر، اثرات محافظتي عصاره هيدروالکلي برگ زيتون بر آسيب کبدي ناشي از تتراکلريدکربن در موش هاي صحرايي مورد بررسي قرار گرفت. موش هاي صحرايي نژاد ويستار سالم و مسموم شده توسط تتراکلريدکربن عصاره برگ زيتون (دوزهاي 10، 100، 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن) را به مدت ٢٨ روز به صورت خوراکي دريافت نمودند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که تيمار عصاره برگ زيتون به صورت معني داري سطوح سرمي افزايش يافته آنزيم هاي شاخص کبدي (آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز) ناشي از مصرف تتراکلريدکربن را کاهش مي دهد. بنابراين، نتايج تحقيق حاضر پيشنهاد مي نمايد عصاره برگ زيتون قادر به محافظت کبد بر عليه آسيب القا شده توسط تتراکلريدکربن در موش هاي صحرايي است و اين اثر احتمالا به اثرات تنظيمي آن بر فعاليت آنزيم هاي سم زدا و اثرات آنتي اکسيداني و جاروکنندگي راديکال هاي آزاد عصاره نسبت داده مي شود.