سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیر رجبی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران مسئول مکاتبات
حسین عباسپور – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران
جعفر مسعودسینکی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دامغان، ایران

چکیده:
گیاهان دارویی فراوانی در کشور ما می رویند که بسیاری از آن ها از جمله گیاه گل راعی (perforatum Hypericum) دارای طیف وسیعی از خواص دارویی می باشند. ماده اصلی اسانس در گل راعی هایپرسین است. از جمله خواص درمانی آن نیز ضدمیگرن، آرام بخش، درمان ناراحتی-های ریوی، ورم های مزمن معده، کبد، کیسه صفرا و … می باشد. با توجه به خواص گل راعی و وجود ترکیبات اسانس شناخته شده در این گیاه امکان افزایش تولید متابولیت های ثانویه و بهره برداری از کشت بافت و مهندسی ژنتیک وجود دارد اما متاسفانه تاکنون در رابطه با تحریک تولید هایپرسین در گیاه گل راعی گزارشی مشاهده نشده است. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف هورمونهای NAA+KIN بر بررسی میزان هایپرسین در محیط کشت پایه (MS) مورد بررسی قرار گرفت. ریز نمونه های برگ و ساقه از گیاهچه های استریل کشت شده در محیط کشت پایه (MS) جدا شده و به محیط MS حاوی هورمونهای NAA+KIN با غلظت (5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر) منتقل شدند و در اتاقک رشد با شرایط دمای °C21 ± 3 و شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. عصاره های متانولی این گیاه به وسیله دستگاه HPLC به منظور بررسی تغییرات در میزان هایپرسین مورد تحلیل قرار گرقتند. نتایج حاصل از کروماتوگرام های طیف هایپرسین نشان دادند که غلظت های مختلف هورمونهایNAA+KIN تاثیری در افزایش میزان هایپرسین تحت شرایط کشت بافت نداشت. بنابراین توصیه می شود که از هورمون ها و یا محرک های رشد دیگری برای افزایش میزان هایپرسین استفاده گردد.