سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مختار – دانشگاه شهرکرد، گروه فیزیک، سایت شبیه سازی

چکیده:

مطالعه مقایسه ای بین دو فاز مکعبی و تتراگونال ترکیب نیمرسانای 2 Zn3P در فشارهای مختلف انجام شده است. در کار حاضر فاز پایدار برای این ترکیب با روشهای محاسباتی تتراگونال پیش بینی شده که با تجربه هم سازگار است. پارامترهای ساختاری همچون حجم تعادلی، مدول حجمی، انرژی همدوسی و متوسط طول پیوند برای این دو فاز نزدیک به هم بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نمی توان با اعمال فشار از فاز پایدار به فاز مکعبی رسید، بلکه این کار با بالا بردن دما باید صورت گیرد. رفتار خواص الکترونی همچون گاف انرژی، گاف پادتقارنی و پهنای نوارهای والانس بر حسب فشار بررسی شده است .