مقاله اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 87 تا 107 منتشر شده است.
نام: اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ايران
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله اشتغال
مقاله VECM
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ظهور وگسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي دستخوش تغيير قرار مي گيرند. يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي اشتغال است. فناروي اطلاعات و ارتباطات، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد خود، مي تواند نظام وچارچوب شغلي يك جامعه را دگرگون كند. اين مساله در مورد كشور ايران نيز صادق است. از آنجايي كه مساله اشتغال در كشور موضوعي مهم به شمار مي رود، بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات براين متغير اهميت به سزايي دارد.
اين مقاله، بااستفاده از يك الگوي اقتصاد خرد، به دنبال بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال كشور ايران است. ازاين رو، مدل مورد بررسي با رهيافت تصحيح خطاي برداري VECM براي كشور ايران، طي سال هاي 1385-1338، برآورد شده است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه فناوري اطلاعات و ارتباطات دركوتاه مدت، اثر منفي بر اشتغال دارد اما در بلندمدت اين اثر مثبت خواهد بود. هم چنين تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نيروي كار ماهر درايران در بلندمدت، مثبت و بر نيروي كار غيرماهر منفي است.