مقاله اثر كسري بودجه بر كسري حساب جاري و رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 171 تا 192 منتشر شده است.
نام: اثر كسري بودجه بر كسري حساب جاري و رشد اقتصادي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برابري ريكاردوئي
مقاله نظريه كينزين
مقاله فرضيه دو كسري
مقاله مدل تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش ندا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين وش اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت دو موضوع كسري بودجه و كسري حساب جاري به دهه 1980 برمي گردد، كه كسري خارجي و بودجه در ايالات متحده به طور چشمگيـري افزايش يافت. در مورد دو كسري دو نظريه مطرح مي شود: نظريه كينزي و برابري ريكاردويي. مطابق نظريه كينزي، كسري بودجه در بخش داخلي و خارجي اقتصاد اثر مي گذارد، اما ديدگاه برابري ريكاردوئي وجود هر گونه رابطه ميان كسري بودجه با ساير بخش هاي اقتصادي، اعم از داخل و خارج را رد مي كند.
در اين مقاله، دو ديدگاه به صورت تئوريكي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به كمك مدل تلفيقي، اثر كسري بودجه بر متغيرهاي بخش داخلي (مصرف بخش خصوصي و رشد اقتصادي) و بر متغير بخش خارجي (كسري حساب جاري) طي دوره (2006-1985)، مورد تجزيه تحليل قرار مي گيرد. بررسي اين موضوع براي كشورهاي مختلف (70 كشور) كه بر اساس شاخص توسعه جهاني به سه گروه كشورهاي با درآمد بالا، متوسط و پايين طبقه بندي شده اند، انجام گرفته است. خلاصه نتايج به دست آمده براي دوره مورد مطالعه در كشورهاي با درآمد بالا، وجود ارتباط بين كسري بودجه و كسري حساب جاري و مصرف و رشد اقتصادي را تاييد نمي كند. اما اين ارتباط براي كشورهاي با درآمد متوسط و پايين برقرار است به عبارتي، در اين كشورها برابري ريكاردوئي رد مي شود.