سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه قربانی – کارشناس
علی حبیب اله زاده – استادیار گروه مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

اثر عوامل موثر بر ضخامت و کیفیت نهایی پوشش در فرآیند غوطه وری گرم پلاستیسول، شامل دمای پیشگرم، زمان غوطه وری، سرعت بیرون آوردن قطعات از مایع پلاستیسول و دما وزمان پختبررسی شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش دمای پیشگرم و زمان غوطه وری و کاهش سرعت بیرونآوردن قطعه از وان حاوی پلاستیسول، ضخامت پوشش افزایش می یابد. پخت پلاستیسولاهمیت فوق العاده ای در کیفیت نهایی پوشش دارد. پخت ناکافی منجر به ترد شدن پوشش شده و پخت اضافی سوختن پوشش را بدنبال دارد. البته زمان ودمای مناسب پخت به جنس بستر نیز مربوط است ودر اینمورد پوشش میانی نیکل-کروم شرایط بهتری را نسبت به گالوانیزه ارائه می کنند.