سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود پنج تن دوست – گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
فائزه قناتی – گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد نقی صفرزاده ویشگایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

تاثیر محلول پاشی و مصرف خاکی کلات آهن بر فعالیت آنزیمی در گیاه بادام زمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد تیمارهای خاکی در چهار سطح فقط در زمان کاشت و تیمارهای محلول پاشی نیز در چهار سطح در مراحل شاخه دهی و گلدهی اعمال شدند. پنج مرحله نمونه برداری از برگ گیاهان در طول دوره رشد صورت گرفت . نتایج نشان داد که در هر دو روش کاربرد آهن ، فعالیت آنزیمهای کاتالاز ، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز افزایش یافت. اما فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کاهش یافت . در نهایت می توان گفت که تاثیر کاربر خاکی آهن بر فعالیت آنزیمها پایدارتر از روش محلول پاشی آهن بود.