سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید نجفی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
عباس ملایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
نادر کوهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف آب مصرفی بر عملکرد ، خصوصیات زراعی و کارآیی مصرف آب سه رقم ذرت دانه ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار مقدار آب مصرفی در 4 سطح به عنوان فاکتور اصلی( 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی ذرت و آبیاری بر اساس عرف منطقه) و رقم درسه سطح به عنوان فاکتور فرعی (سینگل کراس 404 ، سینگل کراس 700 و سینگل کراس 704 ) بودند. در سال 1385 در محل مزرعه تحقیقات ارزوئیه کرمان انجام شد . بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر عملکرد دانه با مصرف 10585 مترمکعب در هکتاردر شرایط 100 درصد نیاز آبی ذرت معادل 12/8 تن در هکتار به دست آمد .درسایر شرایط آبیاری با کاه ش مقدار مصرف آب عملکرد دانه کاهش یافت . حالت 60 درصد نیاز آبی ذرت با مصرف 7239 متر مکعب در هکتار و تولید 1/4 کیلو گرم دانه به ازای هر مترمکعب آب مصرفی بالاترین راندمان مصرف آب را دارا بود. بین هیبریدهای مورد بررسی از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد دانه و راندمان مصرف آب تفاوت معنی داری وجود داشت.هیبرید های 704 و 700 به ترتیب در مقایسه با هیبرید 404 از لحاظ عملکرد و راندمان مصرف آب برتری نشان دادند .بر اساس نتایج حاصل از این بررسی استفاده از رقم 704 ذرت و آبیاری بر اساس 60 و 80 درصد نیاز آبی ذرت برای منطقه ارزوئیه توصیه می شود