سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مرادی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده نساجی
جواد پورآباده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق
معصومه رحیمی – کارشناس ارشد شیمی نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

صابونها یکی از قدیمیترین شوینده ها می باشند. در این مقاله رسوب صابون استئارات در آب سخت عبور داده شده از میدانهای الکترومغناطیسی با بزرگی متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. میدان الکترومغناطیسی با استفاده از جریان AC در یک سیم پیچ به دور لوله آب ایجاد گردید. برای اندازه گیری میزان یونهای کلسیم و منیزیم حاصل از رسوب کلسیم و منیزیم استئارات در آب سخت، روش تیتراسیون با EDTA به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهند که اعمال میدان الکترومغناطیسی بر آب سخت میزان کلسیم و منیزیم حاصل از رسوب کلسیم و منیزیم استئارات در آب سخت را کاهش می دهد. این کاهش برابر با 15 درصد با بزرگی میدان الکترومغناطیسی 53 میلی تسلا می باشد. همچنین اعمال میدان الکترومغناطیسی بر آب سخت باعث کاهش کشش سطحی آن به میزان 5 درصد در دمای 22 درجه ی سلسیوس در بزرگی میدان 75 میلی تسلا می گردد