سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی علی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
سجاد شاه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع)
سعید عسگری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه امام حسین
مهدی اژئیان – پژوهشکده فیزیک

چکیده:

تک بلور KBrxC11-x بدون ناخالصی KBrxC11-x:Eu به روش چکرالسکی در آزمایشگاه تحقیقاتی رشد بلور، رشد دادشد. سپس قطعات برش داده شده بدنبال عملیات حرارتی، تحت تابش g – 60Co قرار گرفتند و منحنی درخشندگی آنها بررسی شد. خواص اپتیکی تک بلور KBrxC11-x:Eu در اثر عنصر سنگین Eu بصورت کاهش باند جذبی F وتشکیل باندهای جذبی پایدار +2 Eu در ناحیه طیفی UV) مشخص می شود. همچنین وجود مراکز دام الکترونی F مختص به بلور میزبان بدون ناخالصی می باشد و نقش عنصر فعال ساز Eu بعنوان مرکز لومینسانس شناخته می شود که در افزایش حساسیت اندازه گیری دز پرتودهی به روش ترمولومینسانس موثر می باشد.