سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادله قلی پور کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ا
هژیر بهرامی – دانشیار دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
مهدی نوری – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده:

کیتوسان یک پلیمر طبیعی پلی کاتیونی با ساختار و خواص ویژه است که در محلول های اسیدی بخصوص در اسیدهای آلی رقیق مانند اسید استیک و اسید فرمیک حل می گردد. در این مطالعه نانو فایبرها از الکتروریسی مخلوط کیتوسان (M(w)=1000KDa، DDA 85% ) و پلی وینیل الکل (M(w)=94-120 KDa) در اسید استیک 2% ساخته شده اند. اگرچه کیتوسان در اسید استیک (90-2%) محلول است اما به دلیل ویسکوزیته بالای محلول در وزن های مولکولی بالای کیتوسان قابلیت الکتروریسی بصورت خالص را نداشته است. محلول مخلوط با نسبت های جرمی متفاوت (PVA/کیتوسان 10/90، 20/80، 25/75، 30/70، 50/50) الکتروریسی شده است. مرفولوژی ، قطر و ساختار نانوالیاف بوسیله آزمایشات FTIR، SEM و DSC بررسی شده است . تصاویر SEM نشان می دهد که قطر الیاف تحت تاثیر باندهای بین مولکولی کیتوسان و PVA می باشد.