سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نجفی کوتنائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشکده صنایع ایران- عضو هیات علمی گر
کازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشکده صنایع ایران- گروه پژوهشی فیز

چکیده:

در این روش با استفاده از مواد کاتیونه کننده محلول 50% درصدی 3 کلرو-2 هیدروکسی بوتیل تری متیل امونیوم کلراید روی نمونه 100% پنبه ای بعد از عملیات مقدماتی (پخت- سفیدگری- و مرسریزاسیون) با استفاده از روش مداوم در دستگاه پد مواد کاتیونه را با غلظت های متفاوت روی کالا عمل کرده و سپس چاپ روی آن را انجام داده ایم در این روش می توانی حدوداً 65% از رنگ های ریاکتیو را در ماشین استیمر تثبیت کرده پس از شستشو خشک نمائیم و طبق نتیجه های بدست آمده این روش می تواند باعث بهبود یک سری از خصوصیات پس از چاپ ری اکتیوروی کالای پنبه ای مانند افزایش جذب و کاهش توقف در زمان استیم و در نهایت کاهش چشمگیر پساب گردد. لکه گذاری در پاچه کاتیونی شده خیلی کمتر از پارچه کاتیونی نشده است عموما کاتیونه کردن لیف اثر قابل توجهی روی ثبات شستشو داشته و باعث افزایش 1% ثبات رنگ های هیدرولیز شده روی سطح لیف می گردد.