سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سیمین پنجه شاهی – کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه
وحید افشین مهر – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

چکیده:
امروزه گردشگری به عنوان صنعتی پاک و سودآور توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.گردشگری اثرات قابل توجهی درمنطقه گردشگر پذیر برجای می گذارد. برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند.از میان گونه های گردشگری،نقش گردشگری تجاری در توسعه اقتصادی مناطق آزاد در مقام نخست اهمیت قرار دارد.تحقیق حاضر ضمن بررسی رابطه میان گردشگری تجاری و توسعه اقتصادی در منطقه آزاد قشم به دنبال ارایه راهکارهایی در جهت گسترش گردشگری تجاری در منطقه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد فعالیت گردشگری تجاری با تاثیر گذاری عمیق بر بنیان های اقتصادی نقش قابل توجهی در فرایند توسعه شهری ایفا می کند.جذب گردشگران تجاری و ارائه خدمات شغلی و رفاهی به آنان می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.برآوردهای به عمل آمده گویای ناکارآمد بودن امکانات موجود در این زمینه در جزیره قشم می باشد. به نظر می رسد وجود مجتمع هایی تحت عنوان هتل های کسب و کار در قشم بتواند پاسخی مناسب به این نیاز بوده و موجبات تسهیل در امور تجاری و روابط اقتصادی دراین جزیره را فراهم آورد. گردآوری اطلاعات آماری،انجام مطالعات میدانی و تعمیم نتایج علمی بدست آمده در موارد مشابه از مراحل انجام این پژوهش می باشد.در نهایت با توجه به نتایج مطالعات، برنامه فیزیکی طرح تهیه و فضایی مناسب با ویژگی های خاص جزیره و نیاز گردشگران تجاری پیشنهاد گردیده است.این امر از سویی منجر به ساماندهی و خدمات رسانی به سفرهایی است که با هدف بازرگانی و تجارت انجام می شوند و از سوی دیگر نیاز به احداث ساختمان های متعدد برای اقامت و کار بازرگانان را مرتفع می سازد که در نهایت منجر به رونق اقتصادی،توسعه گردشگری تجاری و صرفه جویی در هزینه های ساخت و ساز در سرزمین مبدأ می شود