مقاله احكام و آثار تغيير جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مدرس علوم انساني از صفحه 1 تا 21 منتشر شده است.
نام: احكام و آثار تغيير جنسيت
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير جنسيت
مقاله ازدواج
مقاله مهر
مقاله ارث
مقاله ولايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري آق مشهدي فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير جنسيت يكي از موضوعات مهمي است كه نه تنها از ديد پزشكي بلكه به لحاظ مباحث حقوقي حايز اهميت است. اگرچه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته ولي اكنون با پيشرفت تكنولوژي و علم پزشكي، ابعاد جديدتري در فرا روي ما گشوده شده است. از طرفي ديگر در اكثر نظامهاي حقوقي و نيز طبق نظر مشهور فقهاي معاصر، تغيير جنسيت در صورتي كه از لحاظ پزشكي ضروري تشخيص داده شود، مجاز مي باشد. بنابراين اگر شخصي اقدام به تغيير جنسيت كند، لازم است بررسي شود كه اين موضوع چه آثار حقوقي در بردارد. از جمله اينكه پس از ايجاد تغيير جنسيت روابط زوجين نسبت به يكديگر چگونه خواهد بود‌؟‌ آيا ازدواج همچنان به حال خود باقي است يا خود به خود رابطه زوجيت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتي حل مي شود، آيا زن مستحق مهر مي باشد؟ موضوع عده، ارث، ولايت و سرپرستي فرزندان و … چگونه خواهد بود. به طور كلي در قراردادهايي كه نوع جنسيت فاقد اثر حقوقي است، تغيير جنسيت نيز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهايي كه نوع جنسيت نقش اساسي داشته باشد، قرارداد از تاريخ تغيير جنسيت باطل مي شود و بر حقوق مكتسب قبلي اثري نخواهد داشت.