مقاله اخلاق آموزش مجازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 43 تا 50 منتشر شده است.
نام: اخلاق آموزش مجازي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله آموزش مجازي
مقاله مفهوم سازي
مقاله کدهاي اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شالباف عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اخلاق در آموزش مجازي پيشگيري از بروز مصاديق گوناگون غيراخلاقي در محيط آموزش مجازي است. تدوين مسووليت هاي اخلاقي سازمان هاي آموزش مجازي در قبال حقوق خود و ديگران، به سبب جريان آزاد و فراخ دامني گستره ارتباطات الکترونيکي، ضروريست.
روش كار: اين نوشتار با مطالعه تحليلي ضمن ترسيم دقيق معناي اخلاق از حوزه معرفتي روانشناختي و آموزش مجازي و جامع نگري نسبت به تعيين مرز محيط داخلي و خارجي سازمان با رويكرد به آرمان ها، ارزش ها و تعهدات سازمان، به مفهوم سازي اخلاق آموزش مجازي مي پردازد. براي تدوين کدهاي اخلاقي جامع در اخلاق آموزش مجازي به منظور بيان مسووليت پذيري سازمان در قبال رفتارهاي غيراخلاقي محتاج اين مفهوم سازي هستيم. بدون اين مفهوم سازي، كدبندي امور اخلاقي در حوزه آموزش مجازي ناكارآمد خواهد بود. بنابراين اخلاق آموزش مجازي را مسووليت هاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي (مديران، مشاوران، استادان، کارکنان و …) و محيط خارجي (ناشران، تصميم گيرندگان، اوليا و مربيان، دولت و …) و الگوهاي رفتاري ارتباطي مبتني بر رعايت حقوق ديگران تعريف مي كنند.
نتيجه گيري: اين مقاله مي كوشد كه به توضيح مفهوم اخلاق آموزش مجازي بپردازد و ضمن تاكيد بر ضرورت و نياز، به مفهوم سازي در اين حيطه مي پردازد.