سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمد معظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحدچالوس

چکیده:
هر سازمانی خواهان انجام وظایف کارکنان به بهترین نحو می باشد. بنابراین سازمان ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و ماموریت ها، علاوه بر رعایت قواعد سازمانی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن ها را در این امر یاری کرده و با ایجاد هماهنگی، حرکت آن ها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این مقاله آن است که ضرورت توجه به اخلاق و مسئولیت اجتماعی را تبیین کرده و آثار مثبت رعایت اخلاق حرفه ای و اجتماعی را بر عملکرد و موفقیت سازمان، مورد بررسی قرار دهد. نتایج مبین آن است که اساساً مدیریت بدون مسائل ارزشی و بدون عنایت به مسائل اخلاقی در سازمان معنی ندارد. در سازمانهای مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر توجه به مشتری یک توجه ابزارگرایانه تلقی نمی شود و مدیران و کارکنان در عین توجه خاص به اهداف سازمانی، نسبت به وظایف اخلاقی نیز در سازمان متعهد هستند. هر چه میزان رعایت اصول اخلاقی در یک سازمان بالاتر و بهتر باشد دستیابی به اهداف سازمان سریعتر و با کیفیت بهتری انجام می گیرد. پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه، برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می توانند در این زمینه انجام دهند.