مقاله اخلاق در فناوري اطلاعات و آسيب شناسي اخلاق ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 21 تا 28 منتشر شده است.
نام: اخلاق در فناوري اطلاعات و آسيب شناسي اخلاق ارتباطات
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق علمي
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله هنجارهاي اخلاقي
مقاله هويت مجازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنقدي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: با امكانات و گزينه هاي فراواني كه رسانه هاي جديد در عصر اطلاعات در اختيار افراد جامعه قرار مي دهند، كاربران دائما با محرك هاي جديد و انواع مختلف رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي آشنا مي شوند. اين فضا هويت نامشخص و پيوسته متحولي را مي آفريند، و بيشترين تاثير آن براي نسلي است كه در مقايسه با نسل قبل با محرك هاي فراواني مواجه است. همچنين از طريق رسانه هاي نوين و فناوري اطلاعات، افراد جامعه خط مفروض ميان فضاي عمومي و خصوصي را تجديد سازمان مي كنند و اين امكاني است كه جامعه فعالانه از آن استفاده مي كند.
روش كار: با بررسي تعداد 80 نفر از كاربران عمومي فناوري اطلاعات و آسيب هاي اجتماعي، هنجارها و تهديدهاي اخلاقي شبكه جهاني و ابزارهاي ارتباطي رايانه اي بر آنها، الگوي براي اخلاق كاربري ارايه شده است.
يافته ها: در اين پژوهش مشخص گرديد بيش از 85% كاربران در معرض آسيب هاي اخلاقي و ناهنجاري هاي فناوري اطلاعات قرار داردند كه سهم كودكان و نوجوانان در اين نمونه گيري از سايرين بيشتر است.
نتيجه گيري: اخلاق حرفه اي به دليل اين كه متخصصان تنها با تسلط بر كار و فعاليت حرفه اي خود و فلسفه و نقش آن در زندگي مردم، به درك اخلاقي نايل مي آيند و عينيت گرايي و بي طرفي علمي و عدم جانبداري سياسي كه مهمترين اصل اساسي علم و فناوري است، در رابطه با اخلاق علمي حرفه اي مورد تاييد قرار گرفته است.