مقاله اخلاق فضيلت محور در رسانه (مطالعه موردي خبر و خبررساني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه 39 تا 46 منتشر شده است.
نام: اخلاق فضيلت محور در رسانه (مطالعه موردي خبر و خبررساني)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق فضيلت محور
مقاله ارزشهاي خبري
مقاله خبررساني
مقاله رسانه
مقاله فلسفه اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در حيطه اخلاق دستوري، رويكردهاي مساله محور در پاسخ به اين كه چه عملي خوب و چه عملي بد است دو نظريه را در اختيار ما نظريه را در اختيار ما نهاده اند: غايت گرايي و وظيفه گرايي. ما در اين دو نظريه شاهد تلفيق گرايي، فردگرايي و بي توجهي به تفاوت افراد و شرايط هستيم. اين مشكلات ما را به رويكرد فضيلت محور سوق مي دهد. در اين رويكرد، عملي اخلاقي است كه در اجتماع انساني، كاركردي مناسب داشته و جامعه را به سعادت برساند. در اين نگاه، شرايط تحقق فعل و همچنين تربيت اخلاقي افراد جامعه را كانون توجه قرار مي گيرد. هنگامي كه از مسووليت رسانه هاي جمعي در قبال اخلاق در جامعه سخن مي گوييم ضرورت اهتمام رسانه ها به تربيت اخلاقي جامعه و بروز فضايل اخلاقي مدنظر قرار مي گيرد. به نظر مي رسد رويكرد فضيلت محور در خبررساني چندان مورد توجه نبوده باشد، گو اينكه شايد بتوان رابطه اي ميان رويكردهاي مساله محور و ارزشهاي خبري نشان داد.
نتيجه گيري: از منظر فضيلت محوري ملاك نحوه نگارش و پخش يك خبر، تاثيرات تربيتي آن خبر در ميان جامعه است. لذا خير را نبايد يك اطلاع رساني صرف تلقي كرد بلكه خبررساني، شان و جايگاه اخلاقي در جامعه نيز دارد.