مقاله ادراك و رفتار بيماران مبتلا به ايدز: يك پژوهش كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 220 تا 234 منتشر شده است.
نام: ادراك و رفتار بيماران مبتلا به ايدز: يك پژوهش كيفي
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله رفتارهاي مخاطره آميز
مقاله ادراك
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي نجاركلايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تعداد بيماران مبتلا به ايدز در حال افزايش است. رفتارهاي مخاطره آميز، سهم عمده اي در افزايش روند بيماري ايفا مي كند. بررسي ادراك و رفتار افراد مبتلا به اين بيماري، برنامه ريزي براي كاهش بروز رفتارهاي پرخطر را تسهيل خواهد كرد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ادراك و رفتار بيماران مبتلا به ايدز انجام شد.
روش ها: اين پژوهش كيفي در مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري كلينيك غرب بيمارستان امام خميني تهران انجام شد. مشاركت كنندگان به صورت هدفمند انتخاب شده و داده ها از طريق مصاحبه عميق فردي و نيمه ساختار يافته حاصل گرديد. كليه مصاحبه ها ضبط و پياده سازي شد. پس از چندبار مطالعه، تم يا درون مايه ها به عنوان كوچك ترين واحدهاي معنادار استخراج، كدبندي و طبقه بندي شدند.
يافته ها: از كل 61 بيمار با ميانگين سني 29.7 سال، 45 بيمار اچ- آي- وي مثبت و 16 بيمار در مرحله ايدز بودند. 37.7 درصد اين بيماران زن بودند. تم هاي استخراج شده در دو بخش ادراك و رفتار  ارايه شد. بخش ادراك، شامل راه هاي ابتلاي متصور بيماران و نقصان آگاهي در مورد راه هاي انتقال و پيشگيري از بيماري بود. بخش رفتار، شامل تعدد رفتارهاي پرخطر، پنهان نمودن بيماري و عدم استفاده از وسايل حفاظتي بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه بر لزوم انجام مشاوره فردي به بيماران مبتلا، در زمينه خطر انتقال و فاش سازي بيماري با افزايش منابع حمايت اجتماعي تاكيد مي كند. براي عموم جامعه، آموزش ايدز با تاكيد بر باورهاي مذهبي با استفاده از تئوري هاي شناختي- رفتاري و الگوهاي بومي آموزش بهداشت توصيه مي شود.