سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
علیرضا قربانعلی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، گروه کامپیوتر.، آمل، ایران.
علی برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت تهران جنوب، گروه کامپیوتر.،تهران، ایران.

چکیده:
شبکه های حسگر بی سیم که برای نظارت و کنترل یک محیط خاص مورد استفاده قرار می گیرند، از تعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت تشکیل شده اند که به صورت متراکم در یک محیط پراکنده می شوند.این گره های حسگر در معرض انواع خطاها و شکست ها قرار دارند ، گره آسیب دیده منجر به تولید اطلاعات نادرست می گردد و در نتیجه تصمیم گیری های اشتباه را به وجود می آورد .تاکنون الگوریتم ها و روش های متعددی جهت افزایش تحمل پذیری خطای گره ها در این شبکه ها ارائه گردیده است.دراین مقاله ما به بررسی 2 الگوریتم همردیف پرداخته و با را ارائه یک راهکار جدید قادر به بهبود آن ها خواهیم شد .