سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی طیبی فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آشکارسازی سیگنالهای تخلیه جزیی 1 در تجهیزات فشارقوی، در تشخیص مهندسی و جلوگیری از توسعه عیب بسیار مؤثر بوده و جایگاه ویژه ای در سیستم های نوین پویش 2 و عیب یابی 3 تجهیزات قدرت یافته است . پیشرفتهای کنونی در تجهیزات وتکنیک های اندازه گیری از طرفی امکان اندازه گیری و ثبت بسیاردقیق سیگنالهای حاصل از آشکارسازی را فراهم و انگیزه های فراوانی برای عیب یابی دقیق تر ایجاد نموده، و از طرف دیگر آغشته شدن سیگنال به انواع نویز را اجتناب ناپذیر نموده است . ًناشناخته بودن نویزها و بعضا شباهت آنها به سیگنال تخلیه جزیی در تجهیزات مورد آزمایش، بویژه در اندازه گیریهای در سایت 4 ، تفکیک سیگنالهای تخلیه جزیی را بطور مضاعف مشکل می سازد . این مقاله به پیشنهاد آلگوریتمی کارا برای تفکیک انواع نویز از سیگنال اندازه گیری شده در ترانسفورماتورهای قدرت می پردازد، که قادر است سیگنال تخلیه جزیی را بدون مفروضات اولیه در خصوص شکل موج تخلیه جزیی و یا نویزهای موجود در محل، تمیز دهد . تبدیل
موجک 5 ابزار با ارزشی در این زمینه می باشد و بهینه سازی پارامترهای آن از چالشهای عمده در ارائه روشهای حذف نویز مبتنی بر موجک است . در این مقاله بجای یافتن پارامترهای بهینه بر اساس روش سعی وخطا ( که در اغلب مقالات بکار گرفته شده است ) ، مقادیر توسط خود آلگوریتم و بر اساس سیگنال آشکار شده، بهینه می شوند و بدین ترتیب کارایی آلگوریتم کمترین تأثیرپذیری را از تنوع و شدت نویزهای موجود در سیگنال و همچنین شکل موج تخلیه جزیی دارد