سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پژمان کوراوند – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،رییس گروه تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان اهواز، ایران
درویشعلی کریمی –
افشین کوراوند –

چکیده:
از مهم ترین مسائل مدل ارزیابی ریسک در پروژه ها و فرایندها نامشخصبودن اماکن انتخابی کنترل ،تعداد نمونه ضروری لازم جهت بازرسی وسطوح کنترل است. مدل مفهومی این مقاله شامل: مرحله شناسایی، ارزشیابی ریسک، تعیین سطوح خطر، اولویت بندی سطوح،تعیین تعدادبازرسی ، مکان بازرسی، زمانبندی بازرسی، بازرسی تصادفی از سطوح هم خطر، پیشگیری و بازیابی است. مدل ارزیابی ریسکHSE_MS شامل: مرحله شناسایی، ارزشیابی، پیشگیری، از بین بردن یا تعدیل نمودن و بازیابی است که مراحل تعیین سطوح خطر، اولویت بندی سطوح،تعیین تعدادبازرسی ، مکان بازرسی زمانبندی بازرسی و بازرسی تصادفی از سطوح هم خطر در این مدل مدل ارزیابی ریسکHSE_MS دیده نشده است که این موارد به مدل توسعه یافته افزوده شده است. اساس این روش محاسبات ریاضی و فرمولهای آماری است در این روش ممکن است کلر زنی در تاسیسات شماره 1 و برق کاری در اتاق برق استگاه پمپاژ 25 دریک سطح ریسک قرار گیرند زیرا در یک سطح قرار گرفتن به نوع کار بستگی ندارد بلکه به شرایط کار وابسته است و شرایط کار در این مدل از طریق ارزیابی و نمره ریسک متبلور می شود. این مدل توسعه یافته می تواند درکاهشهزینه های بازرسی، کاهش و از بین رفتن قضاوت های شخصی در انتخاب ، اثر بخشی بیشتردر نظارت و افزایش راندمان بازرسی کمک شایانی نماید. پیشنهاد می شود از این روش در بازرسی کالا، نظارت پروژه ها و سیستم های امنیتی استفاده شود.