سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدا… بابائی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
احمد غلامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
صادق جمالی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
رضا ابراهیمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

اتوماسیون در سیستم های توزیع جهت عملکرد مناسب و قابل قبول، نیازمند استفاده از نتایج یک پخش بار کارآمد و سریع می باشد . در شبکه های توزیع، به دلیل خصوصیات ویژه ای
همچون ساختار شعاعی، نسبت R / X بالا، عدم تقارن شبکه، عدم تعادل بار و حضور تولید پراکنده، استفاده از روش های متداول گوس – سایدل و نیوتن – رافسون مناسب نمی باشد . همچنین حضور تولید پراکنده سبب ایجاد تغییراتی در شبکه از جمله پروفیل ولتاژ، افزایش سطح اتصال کوتاه، کاهش تلفات و غیره گردیده که این مس أله، کاربرد تکنیک های جدید جهت در نظر گرف تن تولیدات پراکنده را ضروری ساخته است . در این مقاله، ابتدا با مدل سازی دقیق اجزاء شبکه توزیع اعم از خطوط، ترانسفورماتور، بار و تولید پراکنده، الگوریتمی کارآمد بر پایه روش پخش بار نیوتن – رافسون ، تعریف ضرایب مشارکت و حوزه های قلمرو ژنراتور ارائه شده است . همچنین جهت بهبودی همگرایی و جلوگیری از نوسانات آن در پخش بار شبکه های همراه با تولید پراکنده، استفاده از یک حلقه داخلی همگرا کننده پیشنهاد و به الگوریتم اعمال شده است . سپس با توجه به الگوریتم بیان شده و به کمک نرم افزارDelphi ، نرم افزاری جهت انجام پخش بار شب که تهیه و تدوینشده و صحت نتایج آن با نرم افزار Digsilent بررسی شده است . در پایان ، اثر حلقه داخلی بر مسأله همگرایی، نتایج پخش بار، میزان تلفات و تأثیر حضور تولید پراکنده بر شبکه استاندارد 34 شین IEEE مورد بررسی قرار گرفته شده است