سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهسا ماپار – مسئول ایمنی و بهداشت شرکت تولی پرس
سمیه ناصرخیل – کارشناس ایمنی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز
عیسی هانی اصل – رئیس نوبت کاری مجتمع کت کراکر شرکت پالایش نفت آبادان
محمدرضا خلج – کارشناس HSE موسسه راه ساحل در پروژه بندر ایران LNG

چکیده:

مدیریت بحران نظا م و سیستمی است منسجم با بهره گیری از علوم ،تکنولوژ ی ،برنامه ر یزی و مد یریت برای مقابله با حوادثی که منجر به کشته شدن تعداد ز یادی انسان ها ،تخریب یا آسیب رسیدگی کلی به موال مردم و بر هم خوردن زندگی اجتماعی می گردند . سیستم مدیریت بحران با مراحل مختلفی که دارد میزان خسارت وارده در اثر بروز حادثه را پیش بینی ، توان با لقوه ای را که برای به وجود آوردن خسارت بیشتر دارد ارز یابی ، امکانات موجود برا ی مقابله با آن را بررس ی و تمام توان اجرایی و برنامه ر یزی خود را برای به کار گرفتن امکانات تجهیز می کند.