سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن یاور – کارشناس معاونت آمادگی و هماهنگی عملیات مقابله سازمان پیشگیری و مدیر
آمنه اشتری ماهینی – کارشناس معاونت آمادگی و هماهنگی عملیات مقابله سازمان پیشگیری و مدیر

چکیده:

با توجه به آسیب پذیری بالای محیط های شهری و روستایی در برابر سوانح طبیعی و از سوی دیگر امکانات و منابع معین و محدودسازمان های دولتی، نمی توان انتظار داشت که نیروهای دولتی متولی امر مدیریت بحران کلیه وظایف محوله در راستای نیل به اهداف موجود خود را به صورت متمرکز انجام دهندو حضور مردم آگاه، در این فعالیت ها ضروری می نماید بنابر این وجود یک پل ارتباطی بین این سازمان ها و مردم به اشاعه و ارتقاء فرهنگ پیشگیری از اثرات سوانح طبیعیو آمادگی مقابله در برابر آنها کمک بسزایی خواهد نمود.
نهادها و تشکل های مردمی به دلیل سبقه، نوع گفتمان و ادبیات مردمی که دارند می توانند به راحتی با مردم ارتباط برقرار نموده و فرهنگ سازی و سازماندهی مؤثری در حوزه مدیریت بحران و اهداف آن داشته باشند .به نظر می رسد این ارتباط علاوه بر حصول هدف ذکر شده، باعث ارتقاء اثر بخشیفعالیت های مورد نظر در سازمان های دولتی شده و مدیریت بهینه غیر متمرکزی در فازهای مختلف چرخه مدیریت بحراناعمال نموده و به مشورت دهی و تدوین و تأثیر گذاری بر فعالیت های مشابه کمک می نماید.
در این مقاله با شناخت به دست آمده از سازمان های دولتی مدیریت بحران در کشور عزیزمان ایران و فرصت های به وجود آمده از طریق تأسیس شورای شهر و شورایاری محلات و نیزقدمت وجود نهادهای مردمیسعی شده است تا الگویی برای توسعه استفاده از توان و ظرفیت مردم در جهت تحقق اهداف سازمان های دولتی در امر مدیریت بحران ارائه شود.
این الگو شامل تعریف روابط فی مابین ، هدف گذاری و تعیین محتوای فعالیت ها و شیوه سازماندهی می باشد . مسلماً در این الگو جهت ظرفیت سازی و نوانمند نمودن گروه های مردمیدر امر پیشگیری و کاهش اثرات ، آموزش و آمادگی مقابله در برابر سوانح پیشنهاداتی لحاظ شده است.