سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا شرکتی – دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رجبی مشهدی – شرکت برق منطقه ای خراسان
محمدحسین جاویدی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با تجدید ساختار در صنعت برق و خرید و فروش برق بصورت کالا در بازار، باید به نقش خرده فروشان و شرکت های توزیع برق بعنوان یک بخش اساسی در طراحی مدل بازار برق توجه کرد . مدیریت مصرف، فرآیندی برای قابل انعطاف کردن منحنی مصرف است . از روشهای مهم مدیریت مصرف، روش غیر مستقیم است که متکی بر سیگنال قیمت میباشد . در این روش، مصرف کننده یا پایانه های هوشمند مصرف، با دریافت اطلاعات سیگنال قیمت بصورت بلادرنگ یا صورت دیگر، نسبت به کاهش مصرف اقدام می کنند . تا کنون تعیین ز مانهای تعرفه و تعیین قیمت در هر بازه مورد نظر بصورت مستقل صورت می پذیرفته است این در حالی است که تعیین همزمان تعرفه و زمان سبب می گردد تا هزینه های تولید برق کاهش یابد ضمن اینکه تامین کننده و مصرف کننده هر دو از آن منتفع و رفاه اجتماعی بیشینه می گردد . روش تعرفه گذاری مصرف برق به روش زمان استفاده بعنوان یکی از روشهای مهم مدیریت غیر مستقیم مصرف مطرح می – باشد . در این مقاله، راهکار جدیدی برای تعیین همزمان تعرفه به روش زمان استفاده و تقسیم بندی زمان ارائه شده است . این روش قابل انعطاف بوده و هزینه های مصرف کننده و حفظ امنیت شبکه و کاهش مصرف در اوج، بعنوان توابع هدف، فرمول بندی شده است . ضرایب توابع هدف با روش مدیریتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تابع تک هدفی با روش الگوریتم ژنتیک حل شده است . جهت نشان دادن مزایای این روش، شبیه سازی روی منحنی مصرف و قیمت در بازار برق ایران انجام شده است