سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد ایزدی – کارشناس ارشد مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رسول شریف حسینی – کارشناس مکانیک در طراحی جامدات
اکبر سمندریان – کارشناس مکانیک و بازرس بین المللی جوش از آلمان

چکیده:

قدمت اسکرو کانویرهاه به قبل از میلاد مسیح باز می گردد البته مشخص است که روشهای ساخت این تجهیزات نیز همواره در حال بهینه شدن بوده است دراین مقاله روشهای موجود در زمینه ساخت تیغه اسکرو کانویرها مورد بررسی قرار می گیرند سپس مزایا و معایب هریک از روشها بیان می شود. در بخش اصلی این تحقیق روشی اصلاح شده برای ساخ تیغه اسکروکانویرها ارائه می گردد روند بررسی شیوه جدید با مدل کردن روش مذکور در محیط Abaqus شروع می شود با اعمال شرایط مرزی و مش بندی مناسب، تحقیقات ادامه می یابد . سپس با انجام تحلیلهای مختلف، نمودارهمگرایی مربوطه استخراج می گردد. در مرحله بعد، ساخت تیغه ها با کمک روش جدید صورت می پذیرد و نتایج حاصل از ساخت و تحلیل با هم مقایسه می شوند. برای اطمینان بیشتر پارامترهای کنترل کیفیت ساخت تیغه ها نیز مورد بررسی قرار می گیرند در نهایت نیز مزایا و معایب روش جدید، نسبت به روشهای قبل بیان خواهد شد.