سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدسعید علمداری – دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محسن شاهرضایی – دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده:
در این مقاله یک روش جدید انتخاب ویژگی برای شناسایی و طبقه بندی بالگردها در زاویه دید دلخواه معرفی می شود که در عین حال قادر به شناسایی الگوهای مغشوش و تغییر یافته نیز است. یک بردار 32 مولفه ای ازمتغیر های ویژگی برای توصیف یک تصویر باینری دو بعدی انتخاب شده که متغیرهای ویژگی بر اساس ویژگی های شکلی، ویژگی سطحی و مولفه های طولی در میان بالگردها می باشند و برای بهبود نتایج از ویژگی های سطحی و معیار شناسایی فاصله ماهالانوبیس استفاده شد و نتایج بر اساس مقایسه مطلوب روش جدید با روش های سنتی بدست آمد.